Protetika

Izrada proteza

Izrada proteza za donje i gornje ekstremitete od strane visoko stručnog tima po individualnim željama i potrebama.

 

Proteze su veštački nastavci koji funkcionalno ili estetski zamenjuju deo tela koji nedostaje. Najčešće su korišćene za nadomešćivanje dela tela izgubljenog povredom ili urođenim nedostatkom, ili kao dodatak nerazvijenom delu tela.

 

U naučnim okvirima, razmatra se mogućnost korišćenja naprednih proteza za zamenu zdravih delova tela veštačkim mehanizmima i sistemima kako bi se poboljšala funkcija. Mada tako napredna protetika još nije kreirana i demonstrirana da radi za zdrave individue, o moralnosti i želji za takvom tehnologijom se raspravlja.

 

Delovi tela kao što su ruke, noge, šake, stopala, kao i veći deo ljudskog tela može biti zamenjen. Stoga, proteze uključuju: veštačke ekstremitete, veštačke zglobove, grudne proteze, ali i drugi medicinski aparati se mogu smatrati protezama, kao što su slušni aparati, očna sočiva i aparati, veštački srčani zalisci, želudačne trake, zubne proteze, perike.

 

Proteze nekada

Začetnici proteza jesu stari Egipćani, što pokazuje drveni palac na a telu iz Novog Kraljevstva. Takođe su nađeni ostaci bronzane krunice kod rimljana, zatim drveno stopalo kod grka. Prva veštačka gvozdena ruka datira iz 16og veka. U doba renesanse, počinju se koristiti pored gvožđa čelik, bakar i drvo. Funkcionalne proteze se pojavljuju u 1500im.

Proteze za ekstremitete mogu se svrstati u 4 glavne grupe: nadlakatne, podlakatne, natkolene i potkolene.

 

Proteze danas

Poslednjih godina beležimo značajan napredak u izradi veštačkih ekstremiteta. Nove vrste plastike i dr materijala dozvoljavaju da proteze budu jače a lakše, umanjujući količinu energije potrebne za pokretanje, što je naročito važno za natkolene proteze. Novi materijali omogućavaju da veštački ekstremiteti izgledaju prirodnije, što je važno kod podlakatnih i nadlakatnih amputacija, jer su ove proteze više izložene. Iako su ređe amputacije i proteze na gornjim nego na donjim ekstremitetima, izrada je jako savremena i obuhvata izradu estetskih,funkcionalno-mehaničkih i mioelektričkih proteza.

 

Najznačajniji deo proteze je ležiste, koje se individualno izrađuje po gipsanom otisku patrljka. Kako je cilj protetike i rehabilitacije vraćanje osobe sa invaliditetom u aktivan i produktivan život, kako privatni, tako i društveni, posebnu pažnju treba posvetiti formiranju funkcionalnog patrljka, za šta je najvažnija rana protetička faza, u prve 3-4 nedelje nakon amputacije. Ležiste mora obezbediti ravnomerno opterećenje patrljka i imati potpuni kontakt sa istim, kako bi se sprečio nastanak edema i cijanoze
patrljka. Zato je jako važno imati visoko stručan tim i visoko kvalitetne materijale za izradu proteze.

 

Proteze tima Orto Arsić

Orto Arsić sa svojim stručnim ortotičko-protetičkim timom i saradnicima, izradiće pomagalo za Vas koje će biti u skladu sa Vašim individualnim potrebama i željama. Bićemo tu da Vam pružimo pomoć i podršku u periodu prilagođavanja i obuke korišćenja istog. Naš cilj je uživati u Vašim radostima u poboljšanom kvalitetu života.

X