Popup Test

Besplatne konsultacije sa fizioterapeutom

Posavetujte se o ličnom problemu na temu:

- Deformiteta stopala i kičme za sve uzraste
- Rehabilitacije kod degenerativnih promena zglobova
- Rehabilitacije nakon ugradnje endoproteze kuka

Na usluzi za sve informacije, smernice i savete u privatnom, zatvorenom razgovoru sa našim fizioterapeutom.


X