Kako odabrati štake?
Podeli:
znak pitanja - kako odabrati štake

Štake predstavljaju pomagalo za hodanje koje omogućava samostalno kretanje osobama nakon povreda, preloma ili trajnih oštećenja donjih ekstremiteta.  U tim slučajevima, noge nisu u stanju nositi težinu tela, te se korišćenjem štaka, težina tela prenosi sa nogu na gornji deo tela.

Podpazušne ili podlakatne? Drvene ili aluminijumske? Za svaku vrstu štaka ćemo navesti bitnije, kroz iskustvo dokazane, prednosti i nedostatke, što Vam može pomoći u nedoumici oko odabira adekvatnih štaka za Vaše potrebe. Navešćemo i upozorenja na koja trebate obratiti pažnju pri korišćenju istih.

Prednosti

Drvene podpazušne štake

su najčešće u upotrebi na našim prostorima. Svaki početak rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama, nakon lakših povreda, preloma i operacija, počinje korišćenjem drvenih štaka. Razlog tome je što, zbog svoje visine, pomažu vertikalizaciji hospitalizovanih osoba i ispravljanju njihove posture, naravno ukoliko se pravilno koriste. To podrazumeva adekvatno podešenu visinu štaka, pravilnu raspodelu oslonaca i pravilnu šemu hoda.

Podpazušne štake su stabilnije jer ostaju na mestu tako što ih držite stisnute između nadlaktice i tela. To govori o još jednoj njihovoj maloj, ali neznemarljivoj prednosti, da ovakav položaj štaka omogućava da u trenucima kada stojite, možete pustiti rukohvate i osloboditi ruke.

U kategoriji štaka, ovaj model je najpovoljiji, te je i ovo jedan od bitnijih razloga zbog kojih je najčešće u upotrebi. Ukoliko se koristi u kraćem vremenskom periodu, predstavlja racionalno rešenje.

Drvene štake se nalaze i na listi pomagala koja se finansiraju iz Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, te se osiguranim licima nakon preloma ili hiruških zahvata na donjim ekstremitetima, kao i u slučajevima nedostatka, paralize, pareze, skraćenja jedne noge i ankiloze ili kontrakture velikih zglobova noge, u državnim institucijama može prepisati njihova nabavka od distributera pomagala sa kojim Fond ima sklopljen Ugovor.

Aluminijumske podpazušne štake

upotrebljavaju se isto kao i drvene. Od drvenih su nešto manje težine, jednostavnije za podešavanje visine (pomoću tastera) i lakše za održavanje. Zbog toga su češće izbor osoba koje bi koristile štake duži vremenski period.

Podlakatne štake

sve češće zamenjuju upotrebu štapova, pružajući veću udobnost i bolji oslonac. Mogu se koristiti i pojedinačno, i u paru. U paru, mogu se koristiti u šemi hoda bez oslonca na jednoj nozi.

Vrlo su praktične. Manjih su dimenzija, zauzimaju manje prostora; univerzalne su veličine, sa sistemom za podešavanje. Oblik nastavka za podlakticu i ugao pod kojim je postavljen na rukohvat dozvoljava prirodan položaj ruke.

Glavni adut podlakatnih štaka je što svojim oblikom i karakteristikama dozvoljavaju slobodnije kretanje. To ih čini izborom fizički jačih i spremnijih osoba, posebno u slučaju kada je štake neophodno koristiti u dužem vremenskom periodu.
Takođe, zbog svojih dimenzija, olakšavaju penjanje i silazak niz stepenice.

Nedostaci

Drvene podpazušne štake

Karakteristike podpazušnih štaka stvaraju osećaj sigurnosti slabim osobama sa lošim balansom, pri njihovom korišćenju, dok pokretnijim osobama ograničavaju slobodu pokreta.
Zauzimaju dosta prostora pri odlaganju zbog svojih dimenzija, a drvene štake, zbog svoje težine zamaraju korisnika pri prelaženju velikih distanci. Ukoliko u kućnim uslovima, i na putu koji svakodnevno prelazite, imate prepreku u vidu stepeništa, važno je znati da je hod sa podpazušnim štakama manje bezbedan i daleko teži od hoda sa podlakatnim.

Aluminijumske podpazušne štake

Osobama sa telesnom težinom većom od 100 kg, ne preporučuje se korišćenje aluminijumskih podpazušnih štaka zbog njihove manje nosivosti.

Podlakatne štake

Podlakatne štake mogu biti nedovoljno stabilne jedino osobama sa poremećajem ravnoteže. Zahtevnije su za korišćenje u smislu fizičke kondicije.

Upozorenja!

Pri hodu sa podpazušnim štakama, najbitnije je znati da se korisnik ne oslanja pazuhom na potpazušne pelote! Time se sprečava pritisak na nerve i vene koje može izazvati probleme sa cirkulacijom, trnjenje i slabost čitave ruke.

Iz tog razloga jako je važno pravilno podesiti visinu štaka i težinu tela prenositi na ruke odupirući se šakama o rukohvate.

Visinu štaka treba podesiti tako da budu za oko 5 cm (3-4 prsta šake) niže od visine merene od poda do pazuha. Visina rukohvata treba biti u visini ručnog zgloba ruke opružene pored tela. Na kraju, kod pravilno podešenih štaka, pelote ne dodiruju pazuh, i pri držanju rukohvata, ruka je blago savijena u laktu.

Ukoliko birate komfor i mogućnost slobodnijeg kretanja, uverite se da li je korisnik dovoljno fizički spreman za korišćenje podlakatnih štaka. One zahtevaju veću snagu mišića ne samo ruku, već i čitavog torza, u odnosu na podpazušne štake, dobar balans i koordinaciju.

Autor:
Vladanka Arsić
strukovni fizioterapeut

Odricanje od odgovornosti: Ovaj sadržaj je opšteg informativnog i edukativnog karaktera i nije prilagođen Vašim ličnim potrebama. Sadržaj nije zamena za stručni medicinski savet i nadzor

X